Keek op de Preek

“Keek op de Preek” is een lesbrief die helpt het rendement van de preek en de geloofsgroei thuis en in de kringen te vergroten.

Naar aanleiding van een preek en de daarin beoogde leerdoelen wordt door dominee Blokhuis een lesbrief opgesteld.

24 maart 2024: De graankorrel die niet sterft, blijft alleen. Johannes 12:20-28

3 maart 2024: Van een zondige vrouw en een Farizeeër. Lukas 7:36-50

18 februari 2024: Van een weduwe en een rechter. Lukas 18:1-8

11 februari 2024: Zij die buiten staan, krijgen alles in gelijkenissen te horen. Markus 4:11

28 januari 2024: Bid voor mij! Efeziërs 6:19

7 januari 2024: Het brood breken en samen eten in een geest van eenvoud en met gejubel. Handelingen 2:46

17 december 2023: Een zwanger meisje zingt dat God grote dingen heeft gedaan. Lukas 1

3 december 2023: “Ik ben oud”, van Zacharias wordt beantwoord met: “Ik ben Gabriël”. Lukas 1

12 november 2023: The Lord is my shepherd, I shall not want. Een preek bij Psalm 23.

29 oktober 2023 – De Heer is mijn herder. Een preek bij Psalm 23.

Toon buttons
Verberg buttons