Pastoraat (onderlinge zorg)

Wat verstaan we onder pastoraat:

  • Vanuit geloof omzien naar elkaar: het aan elkaar geven van zorg en aandacht in normale en bijzondere omstandigheden. We geloven dat het Gods bedoeling is dat alle leden zich veilig voelen in onze gemeente, de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. We geloven ook dat alle leden daarin een verantwoordelijkheid hebben, in de mate waarin God ons daarvoor gaven gegeven heeft. Het is de taak van de kerkenraad om de leden hierbij te ondersteunen en toe te rusten. We baseren ons daarbij op de bijbel, op Efeze 4 waar Paulus de vergelijking trekt tussen Gods gemeente en het lichaam.

Hoe is de onderlinge zorg in onze gemeente georganiseerd:

  • De onderlinge zorg vindt vooral plaats in kringen. Elkaar bemoedigen, voor elkaar bidden, er voor elkaar zijn in goede en slechte tijden.
  • De gemeente kent met ingang van het voorjaar 2023 wijkgericht gemeenteleven.
  • De gemeente heeft 1 predikant (momenteel vacant), 4 ouderlingen pastoraal, 1 kerkelijk werker voor pastoraat, 6 pastoraal medewerkers en 1 teamleider die het pastoraat aanstuurt en coördineert. De pastoraal medewerkers werken onder verantwoordelijkheid van een staflid voor het totale gemeenteleven. Deze 11 mensen zijn met elkaar verantwoordelijk voor de pastorale zorg in de gemeente.

Voor wie is de pastorale zorg:

  • Voor een ieder die door ziekte, somberheid, rouw of geloofsvragen de verbinding met God, met zichzelf en / of met andere mensen is kwijt geraakt.
  • Ouderen en langdurig zieken. Of mensen die het op een andere manier moeilijk hebben. Zij krijgen regelmatig bezoek van iemand van het pastoraal team.
  • We willen daarbij de grenzen van ons eigen kunnen in acht nemen en zullen soms samen met betrokkene zoeken naar professionele hulp.
  • Leden van de gemeente kunnen het zelf aangeven als zij graag een gesprek willen. Zij kunnen daarvoor contact opnemen met de teamleider Pastoraat,

Tot slot:

  • Wij vinden het belangrijk dat mensen zich ‘gezien en gehoord’ weten. Door God en door elkaar. Dat vraagt van ieder een actieve en liefdevolle houding naar de ander. Wij zijn Gods oren en ogen, Gods handen en voeten in deze wereld. Zowel in onze gemeente als daarbuiten. Gastvrijheid, vriendelijkheid en barmhartigheid zijn waarden van waaruit we willen leven.
Toon buttons
Verberg buttons