Internationale contacten

Internationale contacten

Vanuit onze gemeente zijn in de loop van de tijd verschillende blijvende contacten opgebouwd in het buitenland.

Zowel op missionair als diaconaal gebied

Missionair

Deelgemeente-relatie met de Remeeded Gospel Church Quarry in Nairobi, Kenia

Deelgemeente-relatie met de “Redeemed Gospel Church Pipeline (RGCP)” in Nairobi, Kenia

Project Deelgemeente
In november 2017 hebben wij ons als gemeente via Tear verbonden met een kerkelijke gemeente in Nairobi, Kenia. Het doel van dit project is de zegeningen en noden van onze kerk, delen met de kerk op afstand. Zij kunnen onze financiële steun goed gebruiken en zijn een voorbeeld van hoe krachtig een lokale kerk is. Dit is bemoedigend, uitdagend en leerzaam voor beide gemeenten. De relatie met de deelgemeente is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Juist deze gelijkwaardigheid en het leren van elkaar is zo belangrijk. Een ding hebben we gemeenschappelijk, ondanks de vele verschillen: mensen die leven in afhankelijkheid van God.

Redeemed Gospel Church Pipeline
De Redeemed Gospel Church Pipeline bevindt zich in de krottenwijk Mathare Valley in Nairobi, Kenia. De gemeente heeft ongeveer 300 leden. De RGCP organiseert Bijbelstudies met als thema onder andere de sociale betrokkenheid van de kerk voor de buurt. Verder heeft de kerk een zondagschool, een koor, jeugdwerk en prayer nights. Natuurlijk organiseren ze ook zondagse diensten.
De kerk doet actief mee aan het trainingsprogramma van Tear dat kerken helpt om in hun eigen omgeving actief te worden. Een voorbeeld hiervan is de school die gebouwd is naast het kerkgebouw. Hier krijgen honderden kinderen dagelijks les en ondervoede kinderen krijgen bijvoeding tijdens de schooldagen. Tevens heeft het project van Tear ondersteund in het realiseren van een waterpomp naast de kerk, waar heel de wijk gebruik van kan maken.

Voor meer informatie over onze deelgemeente, zie de website van tear: https://www.tear.nl/node/636

Jongerenreis naar Nairobi
De jongeren van de Meerpaal zijn benieuwd naar onze broeders en zusters in Nairobi, en willen hen ontmoeten en leren kennen. De jongerenreis die dit jaar plaatsvindt, staat dan ook in het teken van deelgemeente zijn. Het ervaren van het dagelijks leven, met alle facetten die daarbij horen. De jongeren van de Meerpaal willen kennis maken met de Keniaanse manier van christen zijn. Ze zullen ontdekken hoe onze deelgemeente kerkdiensten en Bijbelstudies houdt, hoe zij gemeente zijn in de wijk. Ze zullen met elkaar spreken en bidden over het leven met God en zullen ontmoetingen aangaan met mensen in de sloppenwijken.
Wil je meer weten over deze reis? Ben je benieuwd hoe je deze reis kan sponsoren? Kijk dan op deze websites: http://meerpaal.ngkmaassluis.nl/ & http://www.arksgottalent.nl/


Hulpverlening

Stichting AK

Humanitaire hulp in Oekraïne (via Stichting AK)

Stichting AK is al vele jaren actief om mensen in de Subkarpaten (net over de grens met Hongarije) te helpen. Hiervoor wordt onder andere geld ingezameld om in december mensen die vrijwel niets hebben te kunnen verblijden met een pakket met houdbare voedingsmiddelen. Daarnaast is er ook een sponsorplan en een brandhoutactie voor de armste mensen in die regio. Meer weten >

Stichting de RegenboogGezinsvervangende tehuizen Oekraïne (Stichting de Regenboog)

Ook deze stichting is actief in Oekraïne. De stichting heeft inmiddels 7 zogenoemde family type children homes. In deze huizen worden weeskinderen opgenomen in een gezin zodat zij in een beschermde omgeving kunnen opgroeien. Meer weten >

Onderwijs voor kansarme kinderen in India (via YuvaLok)

YuvaLokEen groep betrokken gemeenteleden heeft enkele jaren geleden tijdens een werkvakantie klaslokalen voor een school in India gebouwd. Dit heeft indruk gemaakt. Het contact is sindsdien gebleven en heeft er onder meer toe geleid dat de nodige kinderen financieel ondersteund worden waardoor zij een vak kunnen leren en een bestaan kunnen opbouwen. Meer weten >


Uitzenden van mensen

Via This Generation steunen wij mensen die zich minimaal een half jaar full-time inzetten voor het Koninkrijk.

Dit doen we door:

  • – voor hen te bidden
  • – met hen contact te onderhouden
  • – financieel bij te dragen
  • – informatie binnen de  gemeente te geven

Toon buttons
Verberg buttons