Kerkdiensten

Alle kerkdiensten zijn online te volgen via:

Online kerkdienst

De Nederlands Gereformeerde Kerk “DE ARK” in Maassluis:

een actieve en jeugdige gemeente met 535 leden. De leden wonen zowel in Maassluis als in diverse plaatsen in de omgeving. Daarnaast bezoeken veel gasten onze kerkdiensten en nemen ook deel aan andere activiteiten. "DE ARK" onderhoudt sinds 2018 een deelgemeente-relatie met de Redeemed Gospel Pipeline in Nairobi Kenia.
 
 

Collecte voor STICHTING AK t.b.v. Voedselhulp en Brandhout

De komende maanden zamelt Stichting AK geld in t.b.v. Voedselhulp en Brandhout voor de armen in de regio Beregszász, Oekraïne. De armen hebben het nog moeilijker dan vóór de oorlog door de gierende inflatie die nog hoger is dan in ons land, terwijl zij leven van een minimale uitkering of pensioentje. Veel voedselproducten zijn peperduur of nauwelijks te krijgen. Daarom willen wij hen in de donkere decembermaand verrassen met een voedselpakket.

Onze Oekraïense partnerorganisatie ontvangt hiervoor vele aanvragen, ook vanuit de lokale overheid. Onze doelgroep is ouderen, gehandicapten, werklozen, Roma en grote gezinnen.
In de week voor Kerst hopen wij ca. 2000 met boodschappen gevulde tassen te kunnen financieren. Het wordt het 30e jaar dat wij dit doen. De producten worden lokaal ingekocht en ingepakt door vrijwilligers. Evenals vóór het coronatijdperk hopen bestuursleden bij de verspreiding aanwezig te zijn en mensen persoonlijk te bezoeken.

Evenals wij vrezen de inwoners van Oekraïne de koude winter en dat geldt zeer zeker voor de armen. Onze focus ligt dan ook niet alleen bij voedsel, maar ook bij brandstof voor kachel en fornuis. Helaas worden brandhout en houtbriketten door de grote vraag steeds duurder en voor armen nagenoeg onbereikbaar. Toch hopen wij voldoende geld te ontvangen om een aantal gezinnen aan brandhout te helpen.

Graag doen wij een beroep op u om ons humanitaire werk in Oekraïne te steunen met een bijdrage. Enerzijds beseffen wij dat er van veel kanten een beroep op u wordt gedaan, maar anderzijds zijn de huidige omstandigheden, waarin onze naasten in Oekraïne verkeren, zo ernstig dat wij niet mogen wegkijken.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nr. NL10 INGB 0000 246 123 t.n.v. Stichting AK onder vermelding van Hulp Oekraïne. Heel hartelijk dank, mede namens onze Oekraïense partnerorganisatie. Meer informatie is te vinden op www.stichtingak.org
 
Toon buttons
Verberg buttons