Kerkdiensten

Alle kerkdiensten zijn online te volgen via:

Online kerkdienst

In verband met de coronamaatregelen van de regering onze diensten vanaf 23 januari 2022 toegankelijk voor 50 bezoekers excl. de medewerkers. Aanmelden kan via :

Aanmelden


Voor deelname zijn toegangsregels van toepassing die te lezen zijn op de aanmeldpagina.

De Nederlands Gereformeerde Kerk “DE ARK” in Maassluis:

een actieve en jeugdige gemeente met 540 leden. De leden wonen zowel in Maassluis als in diverse plaatsen in de omgeving. Daarnaast bezoeken veel gasten onze kerkdiensten en nemen ook deel aan andere activiteiten. "DE ARK" onderhoudt sinds 2018 een deelgemeente-relatie met de Redeemed Gospel Pipeline in Nairobi Kenia.
 

Als je vragen hebt over het Christelijk geloof, meer wilt weten over God of wie Jezus is dan gaan we graag in gesprek met jou hierover. Via de onderstaande link kan je je vraag aan ons stellen.

 
 

Week van gebed - 16 t/m 23 januari

Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. De gebedsweek vindt in 2022 plaats van 16 t/m 23 januari. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we eenheid. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.
Het thema Licht in het duister verwijst naar de ster van Bethlehem uit Matteüs 2. Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster bracht hen bij Jezus Christus. Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.
Het thema is toepasselijk in deze tijd. We leven in een wereld die hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.
lees hier meer>>


Licht in het duister


Zondag 16 januari 10.00 uur Gezamenlijke startviering, Immanuëlkerk
Maandag 17 januari 19.00 uur Leger des Heils, Korpsgebouw
Dinsdag 18 januari 19.00 uur EGMA, Maranathakerk
Woensdagmiddag ……………. Kindermiddag, Maranathakerk
Woensdag 19 januari 19.00 uur Viering met de tieners van De Ark
Donderdag 20 januari 19.00 uur PGM Maassluis, Groote Kerk
Vrijdag 21 januari 19.00 uur CGK Maassluis, Bethelkerk
Zaterdag 22 januari 15.00 uur Gebedswandeling vanuit de RK kerk
Zaterdag 22 januari 19.00 uur GKv gemeente Het Kompas


Gebedsvieringen die online zijn kunnen via deze link worden gevolgd
Toon buttons
Verberg buttons