Wie we zijn

Leden

De Ark in Maassluis is een actieve en jeugdige gemeente ongeveer met 500 leden. De leden wonen zowel in Maassluis als in diverse plaatsen in de omgeving. Daarnaast bezoeken veel gasten onze wekelijkse kerkdiensten of nemen deel aan andere activiteiten.
De Ark maakt sinds 1 mei 2023 landelijk deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken.

Waartoe roept de Heer ons in deze wereld?

Waar streven wij naar?
Om samen te groeien tot volwassen volgelingen van Jezus door:

  • God de Vader te aanbidden
  • Jezus te volgen en elkaar lief te hebben
  • Gods Koninkrijk te verkondigen aan allen

Hoe maken we dat in de dagelijkse praktijk concreet?

Wat vinden we belangrijk?.

Gewoon leven–  we verbinden ons dagelijks leven op creatieve wijze aan het evangelie

Gemeenschap–  door Jezus zijn wij samen Gods kinderen. Door Hem horen we allemaal als gezin bij elkaar wie of  wat we ook zijn

Gastvrijheid–   we spannen ons in nieuwkomers op te nemen, helpen kinderen en jongeren om erbij te horen en bij te dragen en moedigen zoekers aan in het geloof in Jezus

Gebed–    we danken en prijzen de Heer voor wie hij is, wat hij gedaan heeft en wat hij ons geeft. We zoeken en verwachten de leiding van de Heilige Geest

Gavengericht–  ieder mens heeft van God gaven gekregen die hij/zij mag inzetten in dienst van de Heer

Goedgeefs–   wij geven zoals Jezus geeft: tijd, geld, vergeving, vertrouwen

Gerechtigheid–   we zijn bewogen om gerechtigheid en vrede, plaatselijk en wereldwijd. We gaan in op menselijke behoeften en noden door liefdevolle dienstbaarheid.

Wat zijn de Nederlandse Gereformeerde Kerken?

Onder de naam Nederlands Gereformeerde Kerk in Maassluis hebben we sinds ongeveer 1975 zelfstandig een plaats tussen de andere christelijke kerken in Maassluis.

Wij werken op verschillende gebieden actief samen met de andere kerken in onze stad. Met hen organiseren we gezamenlijke diaconale en missionaire activiteiten of stemmen die met elkaar af.

Onze gemeente maakt vanaf 1 mei 2023 landelijk deel uit van de Nederlandse Gereformeerde Kerken waarin de voormalige Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKV) opnieuw zijn verenigd.

Voor de geschiedenis van de Nederlandse Gereformeerde Kerken verwijzen we naar de (tijdelijke) algemene website van het herenigde kerkverband: www.ngk.nl

Ben je benieuwd naar onze samenkomsten?

Iedere zondag ben je van harte welkom tijdens een samenkomst die als regel om 9.30 uur begint. lees meer

Wie is de predikant?

Sinds 24 september 2023 is Ds. Fred Blokhuis onze predikant.

 

Toon buttons
Verberg buttons