Praktische en financiële hulp

Hulp en ondersteuning in deze tijd

Praktische hulpverlening

  • We leven in een tijd waarin omzien naar elkaar niet langer vanzelfsprekend is. De overheid trekt zich terug en er wordt bezuinigd op hulpverlening. Niet iedereen heeft een netwerk om te zorgen voor bijvoorbeeld onderhoud van het huis of een verhuizing wanneer je dat zelf niet kunt regelen. We proberen er als kerk zoveel als mogelijk te zijn voor elkaar en ook voor mensen van buiten onze gemeente. Verder komen er steeds meer mensen in financiële problemen. Het leven wordt duurder en niet iedereen is in staat deel te nemem aan het arbeidsproces. Daarbij kan een gebeurtenis in je leven, zoals een scheiding, ervoor zorgen dat je ineens voor financiële problemen staat waarmee je nooit rekening had gehouden. Als zoiets gebeurt, proberen wij te helpen met het vinden van de juiste manier om de problemen het hoofd te bieden.

 

Financiële ondersteuning

  • Wij hebben ervoor gekozen om organisaties financieel te ondersteunen die een actieve rol spelen bij het bieden van praktische hulp en het bestrijden van financiële problemen. Daarnaast ondersteunen wij internationaal actieve organisaties die zich inzetten voor vluchtelingen en noodhulp. Tot slot vinden wij het belangrijk dat ook mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben Hem kunnen leren kennen. Een selectie van organisaties die op de genoemde gebieden actief zijn, wordt ondersteund met de opbrengsten van collectes in onze kerkdiensten.  Enkele voorbeelden van ondersteunde organisaties vind je onder Hulp dichtbij op deze pagina en onder internationale contacten  Bij verschillende van deze organisaties zijn gemeenteleden ook actief betrokken.

 

Hulp dichtbij

voedselbank-maassluisVoedselhulp

De Voedselbank is inmiddels onmisbaar en ondersteunt meer dan 200 gezinnen in Maassluis met een wekelijks voedselpakket om de boodschappen die haar cliënten nauwelijks kunnen betalen enigszins te kunnen aanvullen. Met de aanhoudende financiële crisis is ook de levering van voedingsmiddelen door leveranciers behoorlijk afgenomen. De Voedselbank is afhankelijk van giften en subsidies.

De kerken van Maassluis steunen met elkaar de Voedselbank Maassluis. Financieel via collecten; daarnaast wordt twee keer per jaar een grote inzamelingsactie gehouden van voedsel en hygiëne producten.
Aankondigingen van de inzamelmomenten worden aangekondigd op de kalender van deze website en via de interne media van DE ARK
Lees meer

 

Stichting PresentPraktische hulp

Stichting Present begeleidt praktische en sociale projecten. Bij praktische projecten kun je denken aan het opknappen  van een tuintje. Sociale projecten zijn er op gericht om     mensen die niet veel contact met anderen hebben een mooi contactmoment te geven. Lees meer

 

stichting boomSchuldhulpverlening

Deze stichting is samen met andere Maassluisse kerken opgericht. Mensen met financiële problemen kunnen zich aanmelden.  Ze worden na een intakegesprek gekoppeld aan een schuldhulp-maatje, als aangenomen wordt dat dit een geschikte oplossing is. Het schuldhulp-maatje helpt de cliënt met zaken als contact met instanties, het invullen van formulieren en het doorverwijzen naar de juiste instanties. Lees meer

Toon buttons
Verberg buttons