Op de woensdagen van 19.00 tot 20.00 uur komen de tieners uit onze gemeente bij elkaar om catechisatie te volgen. Er wordt gewerkt in een aantal groepjes.

In de catechese voor 12-16 jarigen staat het vormen van een persoonlijke identiteit centraal. Tieners worden aangemoedigd deze te funderen op Jezus Christus. Geloofsthema’s die aansluiten bij de leefwereld van tieners vormen het gespreksonderwerp en die worden vanuit bijbels perspectief besproken en doordacht.

In de catechese voor 16 jarigen en ouder staat de verdieping van het geloof centraal. Jongeren worden aangemoedigd hun kennis te vergroten. Er worden thema’s aangereikt die aansluiten bij de leefwereld van jongeren en vragen om een persoonlijke mening.

Er wordt gebruik gemaakt van didactische werkvormen en multimediale presentaties.

Binnen de jongerencatechese is de onderlinge relatie tussen jongere en (mentor)catecheet belangrijk. Geloven leer je van en met elkaar.

 

Geloven leer je van en met elkaar.
Toon buttons
Verberg buttons