Wat is het doel van het Jeugdpastoraat?

Wij willen graag dat iedere jongere in onze gemeente gezien wordt en zichzelf gezien weet.  Het Jeugdpastoraat heeft hierin een belangrijke rol.

Hoe werkt het Jeugdpastoraat?

Alle kinderen/jongeren van 4 t/m 20 jaar die deelnemen aan activiteiten, zoals Bijbelklas, ’t Anker en Catechisatie, worden ingedeeld bij een jeugdwerker. Die jeugdwerker heeft regelmatig contact met “zijn” of “haar” jongeren tijdens de reguliere activiteiten van de jeugdclub, maar ook wanneer ze elkaar tegenkomen in de kerkdienst, of bij een andere gelegenheid. De jeugdwerker is “alert”,  geeft de jongere de nodige aandacht en leeft ook mee met bijzondere gebeurtenissen. Daarnaast zal de jeugdwerker regelmatig voor hem/haar bidden.

Waarom?

  • We vinden het belangrijk dat de jongere zich gezien weet
  • We vinden het belangrijk dat een jongere die met vragen of problemen rondloopt weet dat er altijd een jeugdwerker is die met je wil praten. Of samen met je naar een antwoord of oplossing wil zoeken.

Wat als er tijdelijk meer zorg nodig is?

Wanneer een jongere tijdelijk meer pastorale zorg nodig heeft dan de jeugdwerker kan bieden dan kan een beroep worden gedaan op een Jeugdcoach.

Hierbij moet je denken aan problemen op school of thuis, vragen rond het geloof en  lichamelijke of psychische problemen. Een jeugdcoach kan in zo’n geval een tijdje intensiever met de jongere optrekken.

Veilig Jeugdwerk

Alle mensen die werkzaam zijn in het Jeugdwerk krijgen preventieve voorlichting over het voorkomen van misbruik.

Daarnaast  hebben zowel de Coördinator Jeugdpastoraat als de Jeugdcoaches een geheimhoudingsplicht. Dit houdt in dat alles wat een jongere in vertrouwen verteld nooit zonder overleg met hem/haar met andere mag worden gedeeld.

Contact

Het jeugdpastoraat wordt gecoördineerd door de coördinator Jeugdpastoraat : jeugdpastoraat@ngkmaassluis.nl  
Toon buttons
Verberg buttons