Het gebed van de gelovige vermag tenslotte veel omdat er kracht aan verleend wordt!

Jac. 5:16

Wij vinden gebed een belangrijk onderdeel van zowel ons persoonlijk als ons gemeenteleven:

  • Wij willen door middel van gebed het werk in en om de gemeente ondersteunen.
  • Wij bidden voor hulpbehoevenden dichtbij en ver weg.
  • We stimuleren gemeenteleden tot persoonlijk gebed en gebed voor elkaar.

Dit doen wij op de volgende manieren:

Persoonlijke voorbede na de dienst

Na de samenkomsten bieden wij de gelegenheid om persoonlijk voor je laten bidden. Dit wordt ook wel “ministry” genoemd. Dit is een gebedsmodel waarbij twee personen bidden voor een derde persoon. Bij ministry verwachten we dat God door zijn Geest daadwerkelijk aanwezig is. Het gaat daarbij niet om de bidders maar om God die door zijn Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die daarom vraagt.

Gebed in kringen

In de kringen ontmoeten we elkaar en zorgen we voor elkaar en zoeken naar Gods wil. Daarom heeft gebed een belangrijke plaats in de kringbijeenkomsten, door in de kringen met elkaar je leven te delen en voor elkaar te bidden.

Gebedsbrieven

Er zijn twee wekelijkse gebedsbrieven. De ene is voor het gebed voor zieken en andere mensen die speciaal gebed nodig hebben. De andere is voor het gebed voor werk in onze gemeente. Veel mensen in onze gemeente ontvangen deze gebedsbrieven en bidden voor de gemeente.Je kunt je hiervoor aanmelden bij bij de gebedscoördinator.

Week van gebed

Rond de 2e/3e week van januari is er de landelijke Week van gebed. Wij organiseren dan in samenwerking met andere kerken in Maassluis een gezamenlijke dienst. Deze week begint met een gemeenschappelijke dienst. Vervolgens is er elke avond in een andere kerk een gebedsbijeenkomst.

Nacht van gebed

Op de teweede vrijdag na Pinksteren is er een gebedsbijeenkomst speciaal voor vervolgende christenen. We sluiten daarbij aan op de landelijke Nacht van gebed georganiseerd door Open Doors: https://www.opendoors.nl/bid/nachtvangebed/. Ook deze bijeenkomst organiseren we in samenwerking met andere kerken in Maassluis.

Vragen

Wanneer je vragen hebt, neem dan contact op met onze gebedscoördinator

 

 

Toon buttons
Verberg buttons