Week van het Gebed 17-25 januari

Week van het Gebed 17-25 januari

De Week van Gebed is een jaarlijkse gezamenlijke activiteit van kerken in Maassluis. We willen elkaar als christenen van allerlei kerken en groepen ontmoeten en samen te bidden.

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2:9-10 centraal:

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)

Gezamenlijke dienst van kerken in Maassluis

17 januari 2016 9.10 -10.00 uur

voorgangers:
ds. Gerhard Messelink, ds. Gerrit van Dijk, past. Henri Egging

In verband met de live uitzending op EO- televisie uiterlijk aanwezig om 8.30 uur in de Immanuëlkerk aan de Lange Boonestraat 5

De volgende kerken nemen deel:
- Protestantse wijkgemeenten:Iona en Koningshof
- Leger des Heils
- Nederlands Gereformeerde Kerk “DE ARK”
- Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
- RK Kerk, Andreas, Petrus en Paulus
- Evangelische Maranatha

Aan de deelnemende kerken zijn (gratis) toegangskaarten beschikbaar gesteld.

Voor kinderen t/m groep 2 wordt een apart kinderprogramma georganiseerd
Oudere kinderen zijn welkom in de dienst

Gebedssamenkomsten in de week van Gebed

18-24 januari 2015
Elke dag van 19.30 uur- 20.30 uur
en wordt inhoudelijk verzorgd door de hiernaast genoemde kerken.
18 januari: Leger des Heils Noordvliet 61-63
19 januari: EGMA G.A. Brederolaan 49
20 januari: NGK “DE ARK” Rembrandtlaan 2
21 januari: Groote Kerk Kerkplein 2
22 januari: CGK Bethelkerk Wagenstraat 9
23 januari: RK Petrus en Pauluskerk Andreasplein
24 januari: GKV Het Kompas Ibisstraat 1

 

Toon buttons
Verberg buttons