Week van Gebed 2022: “Licht in het duister”

Week van Gebed 2022: “Licht in het duister”

Van 16 tot en met 23 januari 2022 wordt de jaarlijkse Week van Gebed voor Eenheid van de Christenen gehouden. Dit jaar is het materiaal voor deze gebedsweek voorbereid door christenen uit het Midden-Oosten. Het thema is “Licht in het duister”.

Tijdens deze gebedsweek staan wij stil bij de ster van Bethlehem: een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Daarin ligt een oproep voor ons als christenen. Centraal staat de tekst Matteüs 2: 2, “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden.”

Van oudsher staan de magiërs, die op weg gaan om het Kind te aanbidden, symbool voor de verschillende volken op aarde. Zij komen uit verre landen en vertegenwoordigen verschillende culturen, maar worden gedreven door één verlangen: de pasgeboren Koning aanbidden.

De christenen in het Midden-Oosten vormen een kleine, kwetsbare gemeenschap in een regio vol spanningen en gewelddadige conflicten. Eenheid is daar vaak ver te zoeken. De ster van Bethlehem is een teken dat God met zijn volk mee gaat en hun pijn voelt.

Maar ook in andere delen van de wereld lijden onschuldige mensen onder geweld, onrecht en onderdrukking. In die omstandigheden zoeken mensen naar een teken dat God met hen is. Zij zoeken de pasgeboren Koning van zachtmoedigheid, vrede en liefde. Waar is de ster die de weg naar Hem wijst?

Het is de roeping van de kerk om als de ster te zijn en mensen te wijzen op Christus, het Licht voor de wereld, zodat Hij voor iedereen zichtbaar wordt. Door verdeeldheid onder christenen wordt dat licht echter vaak verduisterd, waardoor anderen de weg naar Christus mogelijk niet kunnen vinden. Omgekeerd worden christenen die verenigd zijn in het aanbidden van Christus juist een teken van de eenheid die God verlangt voor heel zijn schepping. Daarom bidden wij in deze gebedsweek wereldwijd voor die eenheid.

Dat doen wij ook in Maassluis. Op zondag 16 januari vindt de oecumenische startviering plaats om 10.00 uur in de Immanuëlkerk. Voorgangers zijn kapitein Eric Heerlien (verbonden aan het Leger des Heils), Jos Cobben (één van de voorgangers in de Rooms-Katholieke Kerk) en ds. Chris Schreuder (één van de predikanten in de Protestantse Gemeente). Muzikale medewering wordt verleend door organist Gerard de Waardt en enkele musici uit de deelnemende kerken. Het spreekt vanzelf dat er in deze dienst ook aan de kinderen wordt gedacht.

In de week die daarop volgt, is er vrijwel iedere avond een gebedsviering in één van de deelnemende kerken en is er ook een kindermiddag en een gebedswandeling.

Wij hopen dat zowel de startviering op zondag 16 januari als de doordeweekse vieringen fysiek bezocht kunnen worden, maar er zal hoe dan ook de gelegenheid zijn om online deel te nemen.

Zie hieronder het overzicht.

  • Maandag 17 januari : 19.00 uur Korpsgebouw Leger des Heils
  • Dinsdag 18 januari : 19.00 uur Maranathakerk
  • Woensdag 19 januari : ????? uur kindermiddag Maranathakerk
  • Woensdag 19 januari : 19.00 uur De Ark
  • Donderdag 20 januari : 19.00 uur Groote Kerk
  • Vrijdag 21 januari : 19.00 uur Bethelkerk
  • Zaterdag 22 januari : 15.00 uur gebedswandeling vanuit RK Kerk
  • Zaterdag 22 januari of Zondag 23 januari : 19.00 uur Het Kompas

Wij hopen op en zien uit naar een goede en inspirerende gebedsweek.

Het Platform van Kerken in Maassluis

Toon buttons
Verberg buttons