Inzameling noodhulp Redeemed Gospel Church Pipeline Nairobi

Inzameling noodhulp Redeemed Gospel Church Pipeline Nairobi

Sinds de mededeling op zondag 21 november m.b.t. de ramp in de sloppenwijk naast de RGCP zijn er veel reacties gekomen van gemeenteleden die graag onze broers en zussen in Nairobi (financieel) te hulp willen schieten. Kerkenraad en staf hebben besloten dit mogelijk te maken door een eenmalige inzamelingsactie i.s.m. Tearfund te faciliteren.

De afgelopen jaren hebben wij via het deelgemeenteproject een relatie opgebouwd met de RGCP en via Tearfund financieel ondersteund. Eind vorig jaar heeft Tearfund aangekondigd dat de gemeenten in Nairobi (mede door onze hulp) het goed doen en in staat kunnen zijn om op eigen benen te staan, en daarom de financiële hulp die werd geboden dit jaar af te bouwen. Ook ons deelgemeente project wordt hiermee voor onze begroting afgesloten, al blijven we werken om de relatie die we met RGCP hebben opgebouwd te continueren.

Echter ook volgens Tearfund gaat het hier om een noodsituatie, waarbij zij hun begrip en bewondering uitspreken voor de diverse gemeenteleden die een eenmalige inzameling willen organiseren om noodhulp te bieden.

Wat is er gebeurd
Ruim anderhalve maand geleden is een groot deel van de naast RGCP gelegen sloppenwijk Mukuru Kwa Njenga zonder aankondiging gesloopt voor de uitbreiding van de Nairobi Expressway. 30.000 mensen, waarvan zeker 500 leden uit de kerk, die hier noodgedwongen een leven hebben opgebouwd stonden van de een op de andere dag met lege handen. RGCP doet wat het kan om de directe hulp te bieden die nodig is, maar heeft haar handen vol en maar beperkte middelen. Ondanks dat hebben zij wel hoop voor de toekomst en zijn ze blij dat ze Gods werk mogen doen.

Hoe is het nu?
De situatie is op dit moment bijzonder schrijnend. De getroffen mensen hebben nog steeds geen woonruimte en proberen zelf iets van hutjes of tentjes te maken van matrassen, plastic of ander afvalmateriaal. Er breken ook kleine brandjes uit en het regent regelmatig.

Deze mensen, die het al heel moeilijk hadden vanwege Corona, waardoor zij vaak niet meer hun beroep konden uitoefenen, zijn nu extra ontmoedigd en ook vaak getraumatiseerd.

Josephine Chavaseki van de RGCP, vrouw van pastor Brown, schrijft dat de mensen elke dag naar de kerk toekomen, voor water, psychische hulp en bemoediging en andere vormen van hulp. Zij gaat ook regelmatig zelf naar het rampgebied toe om te laten weten dat God ze niet heeft verlaten.
Om een beeld te geven van de situatie stuurde zij ons bijgaand filmpje toe

Filmpje met beelden uit het rampgebied in Nairobi

Wat de hele situatie nog verergert voor kinderen, is dat de lessen ook weer onderbroken worden, wat vooral schoolkinderen trauma en angst bezorgt.

Welke noodhulp wil RGCP bieden?
Josephine schrijft dat de RGCP noodhulp wil bieden met de volgende prioriteiten:
Voedsel uitdelen aan de allerarmste gezinnen;Ondersteuning van 400 van de allerarmste schoolkinderen;

Zeep en handdoeken uitdelen om corona-besmetting te voorkomen;
Psychologische en pastorale hulp bieden aan mensen die mentaal vastlopen;
Tussenpersonen aanstellen, die mensen helpen hulp te zoeken bij juiste instanties;
Zorgen dat jongeren hun opleiding tot naaister of ICT-specialist kunnen afmaken;
Trainingen geven in hoe je een traumatische ervaring verwerkt.

Wat kunnen wij doen?
De RGCP benadrukt ons gebed het allerbelangrijkste te vinden en ook niets van ons te verwachten. Toch is het moeilijk om op onze handen te zitten en zijn er veel mensen uit de gemeente (en daaromheen) die hebben aangegeven de RGCP financieel in staat te willen stellen om noodhulp te bieden.

Om dit op verantwoorde wijze te kunnen faciliteren hebben wij Tearfund nodig. Tearfund heeft meegekeken naar bovenstaande plannen en willen helpen om dat verder uit te werken, de prioritering scherper te stellen, en de verdere begeleiding en controle te verzorgen. Daarbij hebben zij wel als voorwaarde meegegeven dat er een behoorlijk bedrag opgehaald moet worden wil er echt resultaat bereikt kunnen worden. Tearfund heeft zelf op dit moment helaas niet de fondsen beschikbaar om het aan te vullen als dat nodig is.

Concreet betekent dit om Tearfund in staat te stellen om RGCP op een effectieve wijze te begeleiden en ondersteunen er minimaal € 10.000 opgehaald moet worden. Wordt dit bedrag niet gehaald dan is volgens Tearfund de verhouding tussen overhead kosten en noodhulp te scheef en kunnen zij niet starten. Tearfund rekent 10% indirecte kosten voor haar diensten, zoals projectadvies, project aanvraag beoordeling, voortgangscontrole, kwaliteitsbewaking, opstellen contract, etc.

Inzameling voor noodhulp RGCP i.s.m. Tearfund

Als deze schrijnende situatie je heeft geraakt, en je ook graag onze broers en zussen in Kenia zou willen steunen, dan kan je je bijdrage via deze link overmaken: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=1mmXbOfzsKxKuqzrJW9xyWuV3UUMggIu
of door geld over te maken naar NL97 INGB 0006 7309 47 op naam van Nederlands Gereformeerde Kerk onder vermelding van Noodhulp Nairobi
of door gebruik te maken van onderstaande QR code.

Betaallink voor noodhulp voor de Remeeded Gospelchurch in Nairobi Pipeline

Alle bijdragen zijn welkom en we hopen en bidden dat de benodigde € 10.000 opgehaald kan worden om de hulp door Tearfund daadwerkelijk op te kunnen starten!

Namens de RGCP alvast hartelijk dank!
Gerard Meester (is eerder bij de RGCP geweest en onderhoud nu het contact)
Gertjan Schoneveld (Staflid Diaconaat & Missionair)

Toon buttons
Verberg buttons