Giften-regeling inkomstenbelasting

Giften aan kerken en andere erkende liefdadigheidsinstellingen kunnen als aftrekpost worden opgevoerd in de aangifte inkomstenbelasting. Er gelden dan wel een aantal spelregels:

  • Er moet rekening worden gehouden met een drempel van 1% van het verzamelinkomen;
  • tevens geldt een maximum: 10% van het verzamelinkomen.
  • Van de grens en/of het maximum heeft u geen last als gebruik wordt gemaakt van een schriftelijk vastgelegde periodieke gift.

Als gevolg van de belastingaftrek betaalt u minder belasting; de exacte hoogte van het voordeel is afhankelijk van het inkomen.

Mocht u meer vragen hebben, neem dan contact op met de penningmeester: penningmeester@ngkmaassluis.nl .

De Nederlandse Gereformeerde Kerk te Maassluis valt onder de groepsbeschikking van belastingdienst voor de Nederlandse Gereformeerde Kerken

anbi verantwoording 2022 versie juni 2023.pdf

Giften aan de NGK zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de aangifte inkomstenbelasting.
Toon buttons
Verberg buttons