Wat vraagt God van ons?

Wat vraagt God van ons?

micha-wereld op zn kopDe woorden van de profeet Micha zijn wereldberoemd geworden. De meesten kennen de tekst uit het hoofd.
“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.” Het gaat niet in de eerste plaats over het onrecht dat wij zo makkelijk kunnen aanwijzen in de wereld. En wat wij dan willen gaan bestrijden. Natuurlijk is dat goed, maar het gaat God om mij persoonlijk. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. De eerste vraag is of wij bereid zijn om goed te doen. Ben ik bereid om recht te doen aan mijn naaste, aan degene die het dichtst bij me staat. En God vraag aan mij om Zijn compassie van Hem voor mij te ervaren en dan vervolgens zelf vol compassie te zijn voor mijn naaste.
En ben ik bereid om goed te doen, ook al zou dat mij persoonlijk lijden berokkenen. Wil ik de minste zijn. En ben ik me bewust van de grootheid van mijn God, die dit aan mij voorhoud? Ben ik ootmoedig en gaat het niet meer om mijzelf, maar om Zijn Beeld te laten zien in verhouding met mijn naaste.
De eenvoudige van hart ziet op Jezus, de Rechtvaardige.
Zijn woorden brengen genezing voor de arme, Zijn compassie brengt leven voor de ellendige.
Jezus heeft veel geleden, juist doordat Hij goed deed. Je hoeft niet op complimenten te rekenen als je ootmoedig met God wandelt. Ben ik daartoe bereid en heb ik de prijs die me dat kost berekend?

“ Zo zegt de HEERE van de legermachten: Vel een betrouwbaar oordeel, bewijs elkaar goedertierenheid en barmhartigheid. Onderdruk weduwe noch wees, vreemdeling noch arme. Bedenk in uw hart geen kwaad tegen elkaar.”(Zach.7:9,10)

Toon buttons
Verberg buttons