Volkomen toegewijd

Volkomen toegewijd

Toen mijn vrouw en ik op vakantie waren in Israël hebben we o.a. gelogeerd bij vrienden van ons. Albert is een groot kenner van het Hebreeuws en preekt daar ook in het Hebreeuws. Hij vroeg aan me: weet jij wat heilig betekend? Ik probeerde iets in de trant van: ‘volkomen van het kwaad afgezonderd.’ Maar dat was niet het goede antwoord.
‘ Heilig, zei hij, ‘is het volkomen toegewijd zijn. Je mag het als een huwelijk zien, waarin de man volkomen is toegewijd aan zijn vrouw.’ God is een heilig God, die volkomen is toegewijd aan Zijn eigenschappen, zoals trouw en goedheid liefde en zachtmoedigheid. Hij is volkomen toegewijd aan ons. Hij heeft een plan met ons voor ons leven en aan dat plan is Hij ook volkomen toegewijd. En dat is een geweldige bemoediging. Maar moet ik dan ook heilig zijn? Jazeker! God zegt: “Weest heilig, want Ik ben heilig.”(Lev.11:45) Wij moeten God volkomen zijn toegewijd en ook elkaar volkomen zijn toegewijd. En opeens moet ik denken aan Psalm 133 waar ik de hogepriester Aäron voor me zie, die op zijn borstschild de namen van de stammen van Israël op zijn hart draagt. Daar druppelt de kostelijke olie neer, de heilige olie van de Heilige God. En naarmate ik langer kijk zie ik de gestalte van Aäron vervagen en veranderen in het beeld van de Messias, de Hogepriester naar de ordening van Melchizedek.(Hebr.7) Hij is de Koning van Sion die met ons meeloopt in ons leven en die ons volkomen is toegewijd.

Toon buttons
Verberg buttons