Pinksteren

freedom

De oogst begint met het feest van de Eerstelingen. Vanaf die dag worden er vijftig dagen geteld tot aan het Wekenfeest. (Pinksterfeest) Voor de eerste keer is Jezus er op het Pinksterfeest niet bij. Droefgeestig zullen ze daar bij elkaar in het huis hebben gezeten, toen plotseling er tongen als van vuur zich verdeelden en op ieder van de volgelingen van Jezus zich neerzetten.

Op het geluid komen de Joden af om te kijken wat er aan de hand is. Opperste verbazing, want ieder van hen hoorde in hun eigen taal spreken. De Geest van God spreekt alle talen.

De volgelingen van Jezus worden bekleed met kracht van God. Daarna zijn ze niet bang meer. Ze gaan vrijuit spreken over de machtige daden van God. Van bange discipelen worden ze krachtige discipelen. En met een krachtige boodschap tot bekering en vergeving van zonden en de belofte van de Heilige Geest. Volg Jezus, de opgestane Here en Heiland.

Het Wekenfeest staat in het teken van de vreugde. Als je vervuld bent met de Heilige Geest is er een diepe vreugde in je hart die sterker is dat je soms pijnlijke levensomstandigheden kunnen zijn. Wat zijn we toch rijk!

Toon buttons
Verberg buttons