Kerstfeest

Het zijn de donkere dagen voor het Kerstfeest. Maar ook donkere dagen in de wereld van vandaag. Moordaanslagen ver weg en dichtbij. In Parijs, de lichtstad. Er heerst een grimmige sfeer. Overal soldaten. In de tijd van de geboorte van Jezus was het niet anders. De profeet sprak er al over, toen hij de komst van Jezus aankondigde: “ Want elke schoen die dreunend stampt, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur.”(Jes.9:4)
Dreunende schoenen van de Romeinen, die de baas waren. Een keizer Augustus die een bevel gaf. Iedereen moest gehoorzamen, of het uitkwam of niet. Levend onder de bezetting van het Romeinse rijk was er geen hoop op bevrijding. En in die tijd wordt Jezus geboren.
Hij komt naar de aarde in nederigheid en zachtmoedigheid. Hij, die de Zoon is, Hij die God is, Hij die het Licht is.

“Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de Here der heerscharen zal dit doen.”(Jes.9:6)

Het wonderlijke plan van God om zelf voor ónze zonden te betalen krijgt gestalte met de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Hij is in de wereld gekomen om ons het licht van de verlossing te schenken. In Zijn licht mogen we het licht zien(Ps.36)

Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en daarheen zijn we op weg. Nog even en het is zover. Dan is de vrede eindeloos op de troon van David. Dan is er recht en gerechtigheid tot in eeuwigheid.
Dan zien we Hem in Zijn volle glorie, want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven en men noemt Hem Wonderbare Raadsman, sterke God, eeuwige vader, Vredevorst!

Toon buttons
Verberg buttons