Gedicht: Een wonderlijke nacht

Gedicht: Een wonderlijke nacht

Wat een wonderlijke nacht
die nacht van de twee beminden
die nacht van hun reis en een stal
omdat er geen bed was te vinden

Wat een wonderlijke nacht
die nacht van de engelenkoren
die nacht van de herders in ’t veld
die nacht van de ster en de sporen

Wat een wonderlijke nacht
die nacht, die hoop weer deed gloren
die nacht, die licht in de wereld bracht
omdat Jezus die nacht werd geboren

@irmamoekestorm

Toon buttons
Verberg buttons