Gebruiksplan kerkgebouw De Ark

Gebruiksplan kerkgebouw De Ark

Wij volgen het Protocol erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten dat is gepubliceerd door de Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken (zie Coronaprotocol. Dit gebruiksplan is een uitwerking van dat protocol.

De regelgeving is aan sterke verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding voor is.

Gebruiksplan NGK Maassluis V2.1

Toon buttons
Verberg buttons