Cursus: Gebed voor genezing

Cursus: Gebed voor genezing

Cursus ‘Bidden voor genezing’

Wellicht heb jij wel eens gebeden voor iemand die ziek is, maar slechts weinigen van ons worden overspoeld door een stroom van wonderen. Weinig dingen in de kerk zijn zo gevoelig en controversieel als bidden voor fysieke en geestelijke genezing. Tegelijkertijd zegt Jezus in Marcus 16:17 ‘Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam … op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.’ Jezus droeg zijn Discipelen op om te genezen en had klaarblijkelijk de verwachting dat zij genezingen zullen zien.

Dick en Jeannette Westerkamp zullen de Bijbelse grondbeginselen van dit thema met ons delen en vertellen over hun eigen ervaringen. Na het gezamenlijk behandelen van de Bijbelse principes hopen wij in deze cursus aan de slag te gaan met de praktijk van het gebed om genezing.

Dick en Jeannette Westerkamp wonen in Houten en zijn werkzaam als predikanten in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Zij zijn de grondleggers van New Wine in Nederland. New Wine streeft naar geestelijke vernieuwing van de kerken en doet dit door kerken en christenen te ondersteunen, toe te rusten en te stimuleren. Zij organiseren onder meer ministrycursussen en een zomerconferentie waar velen uit onze gemeente jaarlijks te vinden zijn..

De cursus ‘bidden voor genezing’ beslaat twee avonden. De eerste is op 16 mei en de tweede op 30 mei. Beide avonden zijn van 20:00 tot 22:00 uur (ontvangst met koffie en thee vanaf 19:45uur).
Je bent van harte welkom!


Voor vragen mail naar gebed@ngkmaassluis.nl

Toon buttons
Verberg buttons