De Nederlands Gereformeerde Kerk “DE ARK” in Maassluis:

een actieve en jeugdige gemeente met ruim 500 leden. De leden wonen zowel in Maassluis als in diverse plaatsen in de omgeving. Daarnaast bezoeken veel gasten onze kerkdiensten en nemen ook deel aan andere activiteiten.

Alpha banner website

Week van Gebed 17-25 januari


De Week van Gebed is een jaarlijkse gezamenlijke activiteit van kerken in Maassluis. We willen elkaar als christenen van allerlei kerken en groepen ontmoeten en samen te bidden.

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2:9-10 centraal:
"Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)"

Lees verder voor het complete programma

Sta op voor vluchtelingen

Stichting Gave heeft een manifest gemaakt om bij te dragen aan de christelijke meningsvorming over vluchtelingen. Gave en de organisaties die het manifest ondersteunen roepen christenen op om gehoor te geven aan de bijbelse oproep om de vreemdeling welkom te heten.
Bekijk het manifest

Nacht van gebed in de Ark van 20:00 - 04.00 uur

Net als vele andere christenen willen we een nacht lang wakker blijven om voor de vervolgde kerk wereldwijd te bidden. Voor meer informatie zie
Programma nacht van gebed
Blog: Hoop voor de kerk in Syrië en Irak
Lees meer op de site van Open Doors

Zang middag 24 augustus 14:30

Deze woensdagmiddag is er een afwisselend programma van samenzang, enkele liederen worden uitgevoerd door een zanggroep en er is een korte meditatie.
De muzikale leiding: is in handen van de pianist Wijnand Versteeg. De middag begint om half 3 en eindigt om half 5.
Vooraf en in de pauze is er thee en koffie.


Iedereen is van harte welkom.

Start alpha-cursus 26 januari

Op dinsdag 26 januari 2016 zal er weer een Alpha-cursus starten in de Ark. In tien avonden en een weekend willen we samen met de cursisten de zin van het leven ontdekken.
Op de Alpha-cursus gaan we op een ontspannen manier ontdekken wat het christelijk geloof inhoud. De cursus is open voor iedereen, of je nu al wel of helemaal niet gelooft. Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën en daar is alle ruimte voor. Tijdens de bijeenkomsten wordt op een leuke, eigentijdse manier de basis van het Christelijk geloof besproken. Tijdens de cursus worden vijftien verschillende onderwerpen besproken zoals: Is er meer? Wie is Jezus? Bidden: waarom en hoe? Hoe relevant is de Bijbel? Hoe zit het met de kerk? En hoe Leidt God ons?
De Alpha-cursus duurt 11 weken; een avond per week en een weekend. We zullen de avonden starten met een gezellige maaltijd. Na het eten luisteren we naar een boeiende inleiding over een van de vijftien onderwerpen. Daarna zullen we in kleine groepjes doorpraten over het onderwerp waarbij je natuurlijk vragen kan stellen of je eigen ideeën over het onderwerp mag laten horen. Voor meer informatie over de cursus kunt u kijken op www.alpha-cursus.nl.
Mocht je vragen hebben dan kunt je contact met ons opnemen door te mailen naar alpha@ngkmaassluis.nl
Hulp aan vluchtelingen in Maassluis

Waartoe roept de Heer ons in deze wereld?

Wij streven ernaar om samen te groeien tot volwassen volgelingen van Jezus door:

  • God de Vader te aanbidden
  • Jezus te volgen en elkaar lief te hebben
  • Gods Koninkrijk te verkondigen aan allen

Toon buttons
Verberg buttons