Veertig dagen tijd – tellen naar de overwinning

Veertig dagen tijd – tellen naar de overwinning

Het belangrijkste feest voor ons als christenen is het Paasfeest waarin wij de opstanding van Jezus uit de dood gedenken. Hij is de grote Overwinnaar, die de dood en het dodenrijk heeft overwonnen. In de aanloop naar dat feest zijn we stil voor Gods aangezicht. We denken aan het diepe lijden wat aan de overwinning is voorafgegaan. We wandelen in gedachten met Jezus mee, als Hij veertig dagen in de woestijn is. Hij vast. Hij eet niet, Hij drinkt niet. En na die veertig dagen, die weer heenwijzen naar de veertig jaar in de woestijn van het volk Israël, wordt Jezus verzocht door de satan. Jezus houdt stand! Hij heeft de geestelijke wapenrusting aangetrokken. De aanvallen van satan worden gepareerd met het Woord van God, dat levend is en krachtig.
Veertig dagen hebben we tijd om na te denken over wat het Jezus heeft gekost om ons bevrijding te geven uit de slavernij van de zonde. Veertig dagen nadenken over de liefde van Jezus voor ons. Veertig dagen nadenken over hoe we navolgers van Hem willen zijn.

“ Ten slotte nog dit: Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht. Gebruik Gods wapens, en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel. Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten. Pak daarom de wapens die God jullie geeft. Dan kunnen jullie je verdedigen tegen de duivel op de dag dat hij aanvalt. En dan zullen jullie zijn aanval laten mislukken.
Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie moeten vechten: Spreek altijd de waarheid, en doe altijd het goede. Breng aan iedereen het goede nieuws van de vrede. En houd altijd vast aan het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet. Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je als een helm. En de boodschap van God is je zwaard. De heilige Geest zal je helpen om die boodschap kracht te geven.”(Efeze 6:10-17)

Toon buttons
Verberg buttons