Pinksterfeest, de uitstorting van blijdschap en liefde

Pinksterfeest, de uitstorting van blijdschap en liefde

Op het Pinksterfeest wordt de belofte van Jezus vervuld. Hij had gezegd tegen de discipelen dat Hij hen niet als wezen zou achterlaten. Hij zou een andere trooster zenden. “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid,
namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven.
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. “(Joh.14:16-19 en 26)

De Trooster is vol van blijdschap en vrede en verkondigt de waarheid. Hij zal ons ook nooit meer verlaten. Een mens die opnieuw geboren is, geboren uit de Geest van God, is een blij mens. Niet dat hij geen tegenslagen kent en geen verdriet, geen pijn. Jezus belooft zijn volgelingen zelfs vervolgingen, omdat een slaaf niet boven zijn meester staat. En als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen, zegt Hij.
Ons lichaam kunnen zij doden, maar onze geest is geborgen in Zijn Geest. De waarheid van de Trooster is dat wij nooit meer gescheiden zullen zijn van de liefde van God die alle verstand te boven gaat. De waarheid van God is dat we volkomen blij zullen zijn en naar die volkomen blijdschap werkt God toe.
Er is die onvoorstelbare mooie belofte dat wij volmaakt zullen zijn, zoals onze hemelse Vader volmaakt is. De Heilige Geest, de Trooster maakt die belofte waar. Elke dag van ons leven werkt de Heilige Geest naar die blijdschap toe en zal dat blijven doen tot in eeuwigheid. Onze toekomst is een toekomst van blijvende blijdschap en liefde in een oneindige diepe verbondenheid met onze hemelse Vader. Pinksterfeest, uitstorting van blijdschap en liefde!

Toon buttons
Verberg buttons