Gedicht: Lofzang van Zacharias

Gedicht: Lofzang van Zacharias

‘Mijn zoon,’ zegt Elisabeth, ‘zal Johannes heten,
God heeft een plan met mijn kind.
Daarom móét hij die naam dragen,
wat iedereen er ook van vindt.’

Men wil niet luisteren naar Elisabeth,
Maar hoor! Daar spréékt Zacharias weer!
‘Dit kind heet Johannes!’ zegt hij stellig.
En dan… dan dankt Zacharias de Heer:

‘Alle eer aan Hem, de God van Israël,
Hij komt Zijn volk van de vijand bevrijden.
Hij stuurt daarvoor een machtig Redder,
zoals Hij al beloofde, in vroeger tijden.

Hij stuurt ons Jezus, Zijn geliefde Zoon,
Hij komt als een Licht in de nacht.
Dat Licht wijst ons de weg naar vrede.
Dat Licht geeft ons hoop. Geeft ons kracht.

En Johannes, hij mag Zijn profeet straks zijn,
Hij moet het schreeuwen van de daken,
dat God zijn belofte niet is vergeten.
Zo mag hij de weg voor De Redder vrijmaken.

Alle eer aan Hem, de God van Israël!’

 

naar: Lukas 1 : 60 – 79

@irmamoekestorm

 

Toon buttons
Verberg buttons