Samenkomst op 26 januari 2020 o.l.v. ds. Ies Maaswinkel

Liturgie van vandaag

Samenkomst op 26 januari 2020

Welkom 
Stil gebed
Sela:”Votum en Groet”
Ps. 33: 1 en 6 (DNP): “Juich voor de Heer om Hem te loven”
Opw. 501: “Vader, mijn God, ik aanbid U”
Opw. 502: “Jezus, ik wil heel dicht bij U komen”
Opw. 803: “Ontzagwekkend is Uw heiligheid”
Gebed
Kindermoment  door Nathalie
Kinderlied
Mededelingen
Presentatie van the big five
Voorbede
Collecte
YFC 62: “Heer U bent mijn leven”
Bijbellezing: Psalm 65 (NBV)
Verkondiging 
Opw. 488: “Heer ik kom tot U”
Dankgebed 
Slotlied: Opw. 511: “Maak mijn hart vol van Uw heerlijkheid”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons