Liturgie van de onlinedienst op 25 oktober 2020 o.l.v. ds. Herman Scheffer te Barendrecht

Liturgie van vandaag

 

Liturgie van zondag 25 oktober 2020

Welkom door ovd
Stil gebed
Votum en Groet
Openingsliederen
Sela: “U roept ons samen als kerk van de Heer
Opw 765: “Uw vrede vult dit huis”
Gebed
Kindermoment: door Jeannette (filmpje)
Kinderlied: volgt nog: “”
Mededelingen door ovd
Collecte
Voorbede
door ovd
Bijbellezing en Verkondiging : Romeinen 12: 1 t/m 9 en 9 t/m 21 (NBV)
Gez.285 (LvK): “Geef vrede Heer, geef vrede”
Dankgebed
Voorbede na de dienst (ministry)
Slotlied: Opw : Maak mij hart vol van Uw heerlijkheid”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons