Liturgie van de samenkomst o.l.v. zr. Hilde Zwaan

Liturgie van vandaag

Liturgie op zondag 17 oktober 2021 om 9.30 uur

Welkom door Rutger
Stil gebed
Votum en Groet
Aanbiddingsliederen
Opw. 457: “Kom prijs de Heer al gij knechten van de Heer”
Gez. 434 (LvK): “Lof zij de Heer, de almachtige Koning de ere”
Opw 419 : “U bent God, en wij prijzen U ”
Gebed
Lezing van de tien geboden uit Exodus 20
Kindermoment: filmpje door bijbelklas groep 1/2
Kinderlied: Oke4Kids: “Links rechts, stamp eens met je voeten”
Mededelingen door Rutger
Collectes
Muzikaal intermezzo
Voorbede: door Rutger
Verkondiging
Inleiding op de preek
Bijbellezing: 1 Kronieken 16: 1 t/m 22 (NBV)
Ps. 96 (nieuwe berijming): 1, 2 en 6
Verkondiging 1
Bijbellezing: 1 Kronieken 16: 34 t/m 43
Verkondiging 2
Opw. 78: “Halleluja, looft God in zijn heiligdom”
Dankgebed
Slotlied: Opw. 454: “Zegen aanbidding, kracht overwinning”
Zegen
Na afloop is er feliciteren en koffiedrinken

Toon buttons
Verberg buttons