Liturgie van de online dienst op 17 januari 2021 o.l.v. voorgangers uit de deelnemende kerken

Liturgie van vandaag

Liturgie van( online)dienst op zondag 17 januari 2021 o.l.v. georganiseerd door het platform kerken in Maassluis
 

Aanvangslied GvL 412: “Christus, gij Heer van alle dingen” (RKK-P&P)
Welkom:  Uitleg opzet, welkom aan allen.(door: ds. Ies Maaswinkel DE ARK)
Stil gebed 
Begroeting:  door ds. Ies Maaswinkel
Gesproken kyrie door Charles
Gebed om Inspiratie door : Freerk Jan
Lofprijzing/ Gloria (EGMA)
Gebed
Kindermoment door Team Kindermoment DE ARK)
Kinderlied: Opw. Kids 191: “Samen is veel leuker”
Bijbellezing :Johannes 15: 1 t/m 17 door Gerrit (GKV)
Lied HH: 233: 1 t/m 3 : “Laat m”in U blijven 231 groeien bloeien”
Verkondiging
door David Koehl (EGMA)
Lied (geloofsbelijdenis): Liedboek 970 “Vlammen zijn er vele”
Slotlied: It is well (U geeft rust) Samenzangcompositie, facilitair door Steph
Zegen door. Ies Maaswinkel

Toon buttons
Verberg buttons