Liturgie doopdienst o.l.v. ds. Robert Doornebal

Liturgie van vandaag

Liturgie van de dienst op 15 mei 2022

Welkom door ovd Paula
Stil gebed
Votum en Groet
Aanbiddingsliederen
PvNu 145: “God, ik aden om van U te zingen”
Opw. 642: “Al mijn zonden, al mijn zorgen”
Gebed
Kindermoment: door Nathalie
Kinderlied: “volgt”
Mededelingen: door Paula
Collectes
Voorbede: door Paula
Bijbellezing: 1 Timotheüs 6: 7 t/m12 (NBV21) gelezen door: Lynn
Verkondiging: Thema 3xR:  Rust, Reinheid, Regelmaat
Opw. 599: “Kom tot de Vader”
Doopsbediening
Uitleg van de doop
Geloofsbelijdenis gelezen door Han
Sela: “Doop)
Beantwoording van de doopvragen door de ouders en de gemeente
Uitleg van de doop aan de kinderen
Doop door onderdompeling en zegening
Zegenlied: Opw. Kids 311: “De zegen van God” (gezongen door de bijbelklaskinderen)
Aanbieding kado’s door de bijbelklas
Dankgebed
Slotlied: Opw. 845: “De zegen”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons