Kerkdienst op 2 oktober o.l.v. br. Frans Mast

Liturgie van vandaag

Liturgie op zondag 2 oktober 2022

Welkom door ovd Tineke
Stil gebed
Votum en Groet
Aanbiddingsliederen,
Opw. 640: “Ik hef mijn ogen op naar de bergen”
Opw. 855: “U geeft rust”
Opw. 717: “Stil, mijn ziel wees stil”
Gebed
Lezing van de leefregels
Kindermoment door Nathalie
Kinderlied: “volgt”
Mededelingen: door Tineke
Collectes
Voorbede: door Tineke
Bijbellezing: Mattheüs 11: 28-30 (NBV)
Verkondiging:  Thema: “Geeft (on)geloof rust?”
Opw. 805:”Maak ons hart onrustig, God”
Dankgebed
Slotlied Opw. 807: “God van Licht”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons