Liturgie van de avondmaalsdienst op 13 januari 2019 o.l.v. ds. Ies Maaswinkel

Liturgie van vandaag

Welkom
Stil gebed
Votum en Groet
Lofprijzing en aanbidding
Sela: “U roept ons samen als kerk van de Heer”
Gebed
Kindermoment o.l.v. Annelize
Kinderlied: “God heeft een plan met je leven”
Mededelingen o.a.korte presentaties
Voorbede
Collecte
Ps. 107: 1, 2 en 3 (DNP): “Gods liefde kent geen grenzen tot in eeuwigheid”
Bijbellezing: n.t.b.
Verkondiging
Dankgebed
Sela: “Waar bent U God, is ons hart verblind?”
Viering Heilig Avondmaal
Geloofsbelijdenis, instellingswoorden en viering op het podium
Opw. 495: “Hemelse Vader, door Uw genade”
Kinderlied: “Alles wat bijzonder is”
Sela: “Wie zal ons voeden, het brood met ons breken”
Kinderlied: “Dank U wel voor de sterren en de maan”
Sela: Kyrië (Luisterlied)
Opw. 642: “Al mijn zonden, al mijn zorgen”
Opw. 411: “Geprezen zij de Here”
Slotlied: Opw. 434: “Tot zijn eer en heerlijkheid”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons