Liturgie van de online kerkdienst op 18 april 2021 o.l.v. ds. Ies Maaswinkel, doopdienst

Liturgie van vandaag

Liturgie van de dienst op zondag 18 april 2021 o.l.v. ds. Ies Maaswinkel

Welkom 
Mededeling van het overlijden van br. Zwier Koning
Herdenkingslied: Opw. 123: “Groot is Uw trouw o Heer”
Stil gebed
Votum en Groet
Aanbiddingslied
PvN 145: “God ik adem om van U te zingen”
Gebed
Kindermoment filmpje door Jan
Kinderlied :”Heer U kent mij als geen ander”
Mededelingen
Collecten
Voorbede
Bijbellezing : Handelingen 1: 1 t/m 14
Verkondiging: Thema: “Bidt steeds om de volheid van de Heilige Geest”
Opw. 753: “Symphonie”
Doopsbediening van Sam van der Vlies
Brief van Tjeerd aan Sam
Sela: “Doop”
Doopvragen aan ouders en gemeente
Geloofsbelijdenis door Marieke
Doop van Sam
Opw. 746: “De God van de vrede”
Dankgebed
Slotlied: LEV: “God van Licht”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons