Liturgie van de Paasdienst op 21 april 2019 o.l.v. ds. Ies Maaswinkel

Liturgie van vandaag

 
Liturgie van de paasdienst op 21 april 2019

Welkom met de Paasgroet
Opw. 213: “U zij de glorie”
Votum en Groet
Opw. 751: “Ik zie het kruis van mijn Verlosser”
Opw. 313: “In een donker graf gevangen”
Opw. 44: “Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft”
Gebed door Annelize
Kinderlied: “Wij vieren feest”
Mededelingen
Voorbede
Collecte
“Hallelua, wij dansen en wij zingen” door Jeugd ZMT
Bijbellezing: Johannes 20: 1 t/m 18 (NBV)
Verkondiging : thema: “Weet wie je zoekt”
Opw. 680: “Iedereen zoekt naar liefde”
Dankgebed
Slotlied: Opw. 554: “Ik weet, Hij heeft mij gered”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons