Liturgie van de samenkomst op 24 februari 2019 o.l.v. ds. Ies Maaswinkel

Liturgie van vandaag

Welkom
Stil gebed
Votum en Groet
Lofprijzing en aanbidding
Ps. 89: 1, 4 en 5 (DNP): Ik wil uw liefde, Heer, bezingen in dit lied”
Opw. 475: “Majesteit, Koning in eeuwigheid”
Opw. 774: “Ik verlang naar Jezus”
Gebed
Leefregel van God: Jacobus 1: 19 t/m 27 (NBV)
Ps. 19: 2 (DNP): De wet van onze Heer, zet aan tot ommekeer”
Kindermoment door Nathalie
Kinderlied: “King of king en Lord of lords”
Mededelingen
Voorbede
Collecte
Opw. 689: “Spreek o Heer, door uw heilig Woord””
Bijbellezing: 1 Korintiërs 9: 23 t/m 27 (NBV)
Verkondiging
Opw.501: “Vader, mijn God, ik aanbid U”
Dankgebed
Slotlied: Opw. 569: “Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons