Liturgie van de avondmaalsdienst o.l.v. ds. Mark Rietkerk

Liturgie van vandaag

Liturgie van de avondmaalsdienst op 23 januari 2022

Welkom door ovd Emile
Stil gebed
Votum en Groet 
Aanbiddingsliederen
Schrijvers voor gerechtigheid: “Met open armen”
Opw. 849: “De goedheid van God”
Gebed
Genadeverkondiging : Psalm 51 (NBV)
Psalmproject 51: “Was mij witter dan sneeuw”
Kindermoment: filmpje door Bernd en Annelize
Kinderlied Opw kids 68: “Diep, diep, diep als de zee”
Mededelingen:
door Emile
Collectes
Voorbede:
door Emile
Verjaardagslied Yfc: Heer U bent mijn leven”
Bijbellezing:
1 Korinthiërs 11: 18 t/m 32 (NBV)
Verkondiging:
Thema: “Het is de maaltijd die ons verbindt”
Opw. 705: “Toon Uw liefde”
Viering Heilig Avondmaal
Instellingswoorden
Viering avondmaal
Opw: 194: “U maakt ons één”
Dankgebed
Slotlied: Opw. 602:”Vrede van God”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons