Samenkomst op 15 december 2019 o.l.v. ds. Ies Maaswinkel / 3e Adventzondag

Liturgie van vandaag

Samenkomst op zondag 15 december 2019

 
Intochtslied Gez. 127:1, 6 en 7 (LvK): “Gaat stillen in den lande, uw Koning tegemoet”
Welkom 
Stil gebed
Votum en Groet
tune “Wereldplan”
Adventproject: deel 3 “Wie zoekt die vindt” door Team Kindermoment
Kinderadventlied: Div. 180: “Ga je mee opzoek naar het Koningskind”
Lofprijzing en Aanbidding
Ps. 138: 1 en 3 (DNP) : “Ik loof U Heer met hart en ziel”
Opw. 245: “Hier in Uw heiligdom, dicht bij de troon”
Gebed
Mededelingen
Voorbede
Collecte
Tijdens de collecte: Ps. 138 (DvN): Uit de diepten roep ik U”
Bijbellezing: Openbaring 19: 5 t/m 10 (NBV)
Verkondiging
Opw. 427: “Maak mij rein voor U”
Dankgebed
Slotlied Opw. 798: “Wij zijn het volk van God”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons