Dienst van Woord en Gebed op 18 augustus o.l.v. zr. Jannozien Moggre

Liturgie van vandaag

Liturgie van de dienst van Woord en Gebed bij het afscheid van zr. Sjanie van der Kraan.

Binnenkomstmuziek (Instrumentaal)
LvK 125: Heer, ik kom tot U, hoor naar mijn gebed”

Welkom
Aansteken van de paaskaars
Votum en Groet
Zingen
Ps. 121: 1- 4: “Ik sla mijn ogen op en zie de hoge bergen aan”
Gebed
Opw. 687: “Heer, wijs mij Uw weg”
Woorden van herinnering
Gedicht: “Als de tijd daar is”
Opw. 249: “Heer, wat een voor recht om in liefde te gaan”
Bijbellezing: Psalm 139: 1 – 6
Ps 139: 1 en 7: “Heer , die mij ziet zoals ik ben”
Overdenking
Bijbellezing: Psalm 116
Overdenking
Ps. 116: 1, 4, 6 en 8: “God heb ik lief, want die getrouwe Heer”
Dankgebed en Voorbede
Slotlied: Opw, 71: “Jezus leeft in eeuwigheid”
Slotwoorden

Muziek van uitgeleide (orgelmuziek)

Toon buttons
Verberg buttons