Liturgie van de samenkomst op 23 juni 2019 o.l.v. ds. Piet van Veelen

Liturgie van vandaag

 

Liturgie van de samenkomst op 23 juni 2019

Welkom door ovd
Votum en Groet
Lofprijzing en aanbidding
Schrijvers voor Gerechtigheid: “Kom als je honger hebt of dorst”
Ps. 33 : 1 en 6 (DNB): “Juich wie de Heer van harte eren”
Opw. 192: “Ik kom in uw heiligdom binnen”
Gebed
Lezing van: Woord voor de zondag”
Kindermoment: door Jan
Kinderlied Opw. kids 324: “Ik ben gewoon zo vrolijk”
Mededelingen  door ovd
Filmpje van de Fair Oak School Nairobi (intro door Gerard
Voorbede door ovd
Collecte
Opw. 732: “Wat een wonder dat ik meewerken mag”
Bijbellezing : 1 Timotheüs 2: 1 t/m 7 (NBV)
Verkondiging
Opw. 343: “Heilige Geest van God, vul mijn hart opnieuw”
Dankgebed
Slotlied Opw. 553: “Laat het feest zijn in de huizen”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons