Liturgie van onlinedienst 9 augustus 2020 o.l.v. ds. Ben Eikelboom (Rotterdam)

Liturgie van vandaag

Liturgie van zondag 9 augustus 2020

Inleidende muziek vanaf 9.15 uur

Welkom door ovd
Stil gebed
Votum en Groet
Openingsliederen
Opw 623: “Laat het huis gevuld zijn”
Opw. 334: “Heer uw licht en uw liefde schijnen”
Gebed
Kindermoment: door Team kindermoment (filmpje)
Kinderlied van Marcel en Lydia  Zimmer: “Op reis”
Mededelingen door ovd
Collecteaankondigingen: 1 ) Stichting Yuvalok en 2) rente en aflossing van De Ark
Voorbede door ovd
Bijbellezingen: 2 Samuël 6: 8 t/m 23 (NBV)
Verkondiging: n.a.v. 2 Samuël 6: 21 t/m 23
Opw. 136: “Abba Vader, U alleen”
Dankgebed
Voorbede na de dienst (ministry)
Slotlied:
Opw. 713:”Als u het huis niet bouwt”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons