Liturgie van online Pinksterdienst 31 mei 2020 o.l.v. Ies Maaswinkel

Liturgie van vandaag

Liturgie van zondag 31 mei 2020

Inleidende muziek vanaf 9.15 uur

Welkom 
Stil gebed
Votum en Groet
Bijbellezing: Handelingen 1: 4 en 5 en 2: 1 t/m 4 (NBV)
Openingsliederen
Sela: “Als de hemel openbreekt, het huis vervult met vrede”
Sela: “Heilige Geest van God, adem in ons midden”
Gebed
Kindermoment: door Annelize (filmpje)
Kinderlied : “n.t.b.”
Mededelingen
Collecteaankondigingen
Voorbede
Bijbellezing: Ezechiël 47: 1 t/m 12 (NBV)
Verkondiging: Thema: ntb
Opw. 642: “Als mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier”
Dankgebed
Voorbede na de dienst (ministry)
Slotlied: Opw. 769:”Kom vestig Uw gezag, wees koning in ons hart”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons