Liturgie van online kerkdienst op 5 april 2020 o.l.v. ds. Ies Maaswinkel

Liturgie van vandaag

Liturgie van zondag 5 april 2020

Welkom
Stil gebed
Votum en Groet
Openingsliederen:
Opw. 715: “Wat hou ik van Uw huis””
Opw. 717: “Stil, mijn ziel wees stil”
Gedicht: door Irma
Gebed
Kindermoment: door Annelize
Kinderlied: “Ik ben”
Bijbellezing: Marcus 8: 27 t/m 38 (NBV)
Verkondiging
Opw. 545: “Jezus, Heer, wanneer ik aan Uw offer denk”
Voorbede en dankzegging
Aankondiging van de collecte: 1) 24/7 prayer Nederland 2) R&A op De Ark
Slotlied: Opw 553: “Laat het feest zijn in de huizen”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons