Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak

Hoop voor de Kerk in Syrië en Irak

Hoop voor de kerk in Syrië en Irak
Logo_Hoop voor de kerk FCKerken, christelijke en algemene organisaties in Nederland slaan de handen ineen in een unieke coalitie, die campagne voert onder het motto: ‘Hoop voor de kerk in Syrië & Irak’. Zij reageren daarmee op de immense humanitaire ramp die plaatsvindt in Syrië en Irak. Christenen en andere minderheden worden vervolgd en uitgemoord. Mensen die het vege lijf willen redden slaan op de vlucht. Een eeuwenoude cultuur op de plek waar de historische wortels van het christendom liggen wordt uitgewist.
De campagne wordt gevoerd met het logo van een afgeschoten kruis, waarbij de afgeschoten arm van het kruis is vervangen door het woord ‘hoop’. (bron Open Doors)

Op de plaats waar het paradijs heeft gelegen, waar God wandelde met Adam en Eva vinden nu dagelijks moordpartijen en bomaanslagen plaats. De volgelingen van Jezus, onze Redder en Verlosser, worden vervolgd en vermoord.
Geen recht, geen rechtvaardigheid, geen liefde geen vrede.
Het bloed van de volgelingen van Jezus schreeuwt naar de hemel. Wat moet het God een pijn doen als Hij al dit lijden ziet. De satan gaat rond als een briesende leeuw! Maar hij is bang als de rechtvaardigen in Jezus gaan bidden. Want hij weet dat het gebed van de rechtvaardigen veel gewicht in de weegschaal van het wereldgebeuren leggen.
Laten we bidden om vrede, want de Vredevorst komt eraan en zal alle geweldenaars oordelen met Zijn rechtvaardig oordeel, maar de vredestichters worden zalig verklaard en zij zullen de aarde beërven. Er is hoop voor de kerk in Syrië en Irak. Er is hoop voor de kerk in deze wereld. Er is hoop want God de HEERE is de Almachtige! Hij regeert!

Toon buttons
Verberg buttons