Hemelvaartsdag

Op de Olijfberg is Jezus samen met zijn discipelen. Op de plek waar ze zo vaak met elkaar waren geweest. Waar ruim veertig dagen geleden Jezus werd gearresteerd en verraden. De leerlingen hadden Jezus mogen zien in Zijn heerlijk nieuwe lichaam. Jezus geeft de laatste rechtstreekse instructies. Ze zullen worden gedoopt met de Heilige Geest en ze zullen kracht ontvangen van de Heilige Geest. En dan volgt het afscheid. Wellicht een laatste omhelzing. En dan voor de ogen van Zijn vrienden wordt Jezus opgenomen in de hemel. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. De eerste mens die zonder zonde en met een verheerlijkt lichaam opgenomen wordt in de hemel. Hij vaart op met zegenende handen en met gejuich van engelen. De engelen schreeuwen van vreugde en ze blazen de bazuin. De psalmen gaan in vervulling! De Zoon van God komt thuis. Home at last! Wat een ontroerend moment moet dat geweest zijn als de Vader Zijn Zoon welkom heet bij Zijn terugkomst. En de engelen die bij de discipelen staan zeggen dat Jezus op dezelfde wijze terugkomt als Hij is opgevaren. En dat moment komt steeds dichterbij. Ik word daar immens blij van.

Toon buttons
Verberg buttons