Hemelvaart: Juichen voor Messias Jezus

Hemelvaart: Juichen voor Messias Jezus

De plaats is zorgvuldig uitgekozen. De plaats waar Jezus zal worden opgenomen en teruggaat naar Zijn thuis. Bij zijn afscheid op aarde zijn alleen zijn vrienden, de apostelen. Zij mogen erbij zijn als getuigen dat Jezus waarlijk is opgevaren naar de hemel. Als we Psalm 47 erbij nemen dat zien we de geweldige vreugde die er heerst. We worden opgeroepen om te zingen voor God. Te juichen voor Zijn Naam. Hij is opgevaren naar Zijn Vader en onze Vader, naar Zijn God en onze God. En Hij zit aan de Rechterhand van Zijn Vader om te pleiten voor ons. Nog even en dan zullen we bij Hem zijn. We hebben het eeuwige leven ontvangen.

“ Alle volken, klap in de handen; juich voor God met luide vreugdezang. Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend, een groot Koning over de hele aarde.
God vaart op onder gejuich, de HEERE vaart op onder bazuingeschal. Zing psalmen voor God, zing psalmen, zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen.”(Ps.47:2,3,6,7)

Toon buttons
Verberg buttons