Gedicht: Mijn Anker

Gedicht: Mijn Anker

Heer, ik ben zo bang voor morgen
‘k leg mijn angsten bij U neer,
want ik weet: ook deze keer
zult U er zijn en voor mij zorgen.

Dwars door alle woeste baren,
kan ‘k op Uw belofte aan:
nooit zal ik kopje-onder-gaan
want mét U kan ik veilig varen.

U bent mijn Redder, U zult zorgen
mijn vertrouwen is op U,
voor de toekomst en voor nu
weet ik mij bij U geborgen.

@irma2020

Toon buttons
Verberg buttons