Bidden én geloven

De maand januari staat in het teken van het gezamenlijk bidden met elkaar in Maassluis.
Er is de week van het gebed. En er is heel veel voor te bidden. Voor de vluchtelingen in onze eigen stad, voor de mensen die het financieel moeilijk hebben, voor de eenzamen, voor hen die veel verdriet kennen in hun leven.
Maar vooral voor de geestelijke nood die er is. Nu de komst van Jezus naar de aarde zó dichtbij komt en we Zijn voetstappen zo duidelijk horen is er des te meer reden om te bidden. Te bidden om Zijn terugkomst, te bidden dat de wereld ontwaakt uit haar slaap en tot bezinning komt. En de vraag aan God: ‘hoe moeten we deze mensen bereiken? Hoe kunnen we spreken tot hun hart?’ Gebed en geloof gaan hand in hand. Zullen we het gaan meemaken dat er een geweldige opleving komt in Maassluis en omstreken? Dat de kerken weer volstromen omdat de mensen hongerig zijn geworden naar de liefde van onze goede en liefdevolle God?
Er zijn de uitgestoken handen van Jezus. Doorboorde handen. Want God heeft de wereld zo lief. Laten we gezamenlijk bidden of er heel veel mensen hun leven in Zijn doorboorde handen willen leggen en tot geloof komen in de Mensenzoon.

Toon buttons
Verberg buttons