Verkwikt door stromen van zegen

Verkwikt door stromen van zegen

Zo aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen starten we met hernieuwde energie. Verkwikt door een periode van rust gaan we weer enthousiast aan de slag. We gaan er weer wat van maken. We willen het nog beter doen dan vorig seizoen. We zitten vol met vernieuwende plannen. We hebben genoten van de vakantie. Onze blik is verruimd. We staan met onze raceauto’s aan de start en we kunnen niet wachten op het vlagsignaal om weg te spurten.

Vervolgens wil ik u meenemen naar een heel ander beeld. Het volk Israël in de woestijn. Een heel volk trekt op met volwassenen, maar ook met kleine kinderen. Het tempo van de een ligt veel hoger als van de ander. Maar is het wel één volk. Ze moeten wel bij elkaar blijven. Wandelen met elkaar, praten met elkaar, luisteren naar elkaar en elkaar bemoedigen. Onze levensreis lijkt wel wat op de woestijnreis van het volk Israël. Het is geen luxereis. We zullen soms dorst hebben, we zullen last hebben van de brandende zon, we zullen vijandschap ontmoeten. Maar we zien ook dat God met ons mee gaat.

Zoals de Messias meetrok in de woestijn met Zijn volk, zo trekt Hij mee met ons op onze levensreis. En Jezus leidt ons nu al naar waterbronnen. Het volk Israël komt bij Elim, een oase, en daar waren twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen. Zij sloegen daar hun kamp op aan het water.”(Ex.15:27) Een klein paradijs.

Het laatste beeld waar ik u mee wil nemen is het Loofhuttenfeest. Dit feest heeft alles te maken met de woestijnreis van het volk Israël. Op de achtste dag van het feest staat Jezus op en hij roept: ’Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’(Joh.7:37,38)
Stromen van levend water worden in ons binnenste uitgestort doordat de Heilige Geest in ons woont. Als er de stromen van de Heilige Geest in ons leven zijn, kunnen wij de stormen aan. Zó mogen we met elkaar op reis gaan in het nieuwe seizoen. Sámen bidden, sámen lezen uit Gods Woord, sámen genieten in de aanwezigheid van de Herder van Israël, die niet sluimert noch slaapt.(Ps.121)

Toon buttons
Verberg buttons