Onze gemeente heeft niet zoals een bedrijf een eigen, zelfgekozen missie. Onze gemeente, en nog breder de gehele kerk, is namelijk geroepen en gezonden. De missie wordt bepaald door de Zender en niet door de gezondene. Daarbij hebben we slechts één doel voor ogen: het uitvoeren van Gods agenda, Gods wil, Gods grote plan.

Binnen het grote plan van God heeft iedere plaatselijke gemeente een eigen taak, bepaald door de unieke historische situatie waarin zij zich bevindt. Dit geldt natuurlijk ook voor onze gemeente: NGK “De Ark” in Maassluis. We mogen nadenken over het perspectief op de korte termijn en ons een visie vormen op de nabije toekomst. Belangrijk is echter wat we concreet doen om deze visie gestalte te geven. Wij zijn een actieve gemeente en met het grote aantal leden en de vele gaven die er zijn zoeken we met elkaar naar nieuwe mogelijkheden om dienstbaar te zijn in het Koninkrijk van God.

Toon buttons
Verberg buttons