Onze gemeente heeft niet zoals een bedrijf een eigen, zelfgekozen missie. Onze gemeente, en nog breder de gehele kerk, is namelijk geroepen en gezonden. De missie wordt bepaald door de Zender en niet door de gezondene. Daarbij hebben we slechts één doel voor ogen: het uitvoeren van Gods agenda, Gods wil, Gods grote plan.

Binnen het grote plan van God heeft iedere plaatselijke gemeente een eigen taak, bepaald door de unieke historische situatie waarin zij zich bevindt. Dit geldt natuurlijk ook voor onze gemeente: NGK “De Ark” in Maassluis. We mogen nadenken over het perspectief op de korte termijn en ons een visie vormen op de nabije toekomst. Belangrijk is echter wat we concreet doen om deze visie gestalte te geven. Wij zijn een actieve gemeente en met het grote aantal leden en de vele gaven die er zijn zoeken we met elkaar naar nieuwe mogelijkheden om dienstbaar te zijn in het Koninkrijk van God.

Een handig hulpmiddel hiervoor komt van de Engelse theoloog Graham Tomlin. In zijn boekje “Een kerk die verrast” beschrijft hij het ABDCE van de kerk. Vijf categorieën van hoe God zijn kerk bedoeld heeft: Aanbidding, Betrokkenheid, Compassie, Discipelschap en Evangelisatie. Deze vijf dragen elk op hun eigen manier bij aan het herstel van relaties, zowel tussen God en mensen als tussen mensen onderling, als met de hele schepping. Het ABCDE helpt onze gemeente om Gods verlangen in een paar alinea’s samen te vatten, ons te helpen groeien in dat verlangen en ons leven eraan te spiegelen. Hieronder een samenvatting.

Aanbidding

Wij zijn gemaakt om God te aanbidden in ons persoonlijk leven en in de kerk. Daar waar christenen samenkomen, is God aanwezig. Een zin in de preek, een lied, een spreuk, een moment van stilte kunnen je op die momenten diep raken. Aanbidding vloeit daar bijna vanzelfsprekend uit voort. Als we God aanbidden, komt er ruimte in ons hart en in ons denken en kan Hij tot ons spreken. Aanbidding is ook God de eer geven die Hem alleen toekomt en je onder zijn gezag plaatsen. Daarom kan echte aanbidding nooit alleen uit woorden of liederen bestaan. Aanbidding gaat altijd samen met een leven van gehoorzaamheid en met daden die bij het nieuwe leven met Jezus Christus passen.

Betrokkenheid

De kerk is bedoeld om mensen met elkaar in relatie te brengen, zodat ze zorg en onderwijs kunnen geven en ontvangen. Door met elkaar verbonden te zijn, de maaltijd te delen en elkaar te ontmoeten, ontstaat er ruimte om de vriendschap die God brengt te ervaren.

Compassie

Wat doet God aan de pijn in deze wereld? God verzamelt een gemeenschap van mensen die betrokken zijn bij herstel. Die goed willen doen in de levens van anderen, vanuit de blijdschap over de goede God die hun eigen leven mooi maakt en vanuit de liefde die God aan hen geeft. Vitale kerken zijn ook hierin relevant voor hun omgeving. Ze hebben compassie met mensen die pijn lijden en werken aan gezonde relaties en gezinnen. Hun compassie blijft niet beperkt tot hun directe omgeving en woonplaats. Ze zetten zich ook in voor gerechtigheid wereldwijd. Ook hebben ze compassie voor Gods schepping. Ze gaan daarom op een verantwoorde manier om met het milieu en geven het goede voorbeeld.

Discipelschap

Of ze nog maar net tot geloof zijn gekomen of al heel lang christen zijn, de kerk helpt gelovigen om te groeien: geestelijk, persoonlijk en in relaties. Zo gaan ze steeds meer op Jezus lijken. God houdt van elk mens, ongeacht hoe en wie we nu zijn. Hij aanvaardt ons onvoorwaardelijk door Jezus Christus. Maar Hij houdt teveel van ons om ons te laten zoals we zijn. In een levenslang proces wil Hij ons steeds meer laten lijken op Jezus. Dat noemt de Bijbel “heiliging”. God nodigt ons uit om weer met Hem verbonden te zijn. Hij wil ons daarna veranderen, stap voor stap het nieuwe leven in ons laten groeien. Dat is best een uitdaging. Daarom is onze slagzin als kerk: “De Ark, uitnodigend en uitdagend”.

Evangelisatie

Ga de wereld in, zegt Jezus. Vanuit de relatie die je met hen hebt, maak je jouw familie, buren, collega’s en vrienden bekend met het christelijk geloof. Dat werkt het krachtigst als je niet alleen met hen over het christelijk geloof praat, maar het ook laat zien en ervaren. Het moet zo werken dat mensen zo enthousiast worden dat zij op hun beurt ook weer mensen uitnodigen voor een kennismaking met het christelijk geloof. Leef een publiek leven, deel je verhaal over wat God in jouw leven heeft gedaan en vandaag doet en nodig mensen uit om daar iets van mee te maken. Deel je leven met mensen om je heen, laat ze in je keuken kijken van jouw/onze verbondenheid met God.

Toon buttons
Verberg buttons