Hoe maken we dat in de dagelijkse praktijk concreet?

Wat vinden we belangrijk?

Gewoon te leven voor Hem en ons dagelijks leven op creatieve wijze te verbinden aan het evangelie
Gemeenschap te zijn van Gods kinderen die als gezin bij elkaar horen: mannen, vrouwen, volwassenen en kinderen, rijk en arm, allochtoon en autochtoon
Gastvrij te zijn: ons in te spannen om nieuwkomers op te nemen, kinderen en jongeren te helpen om erbij te horen; zoekers aan te moedigen het geloof in Jezus te ervaren
Gebed en lofzang: we danken en prijzen de Heer voor wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Wij zoeken en verwachten de leiding van de Heilige Geest
Gaven van mensen te benutten. Ieder mens heeft van God gaven gekregen die ingezet mogen worden in dienst van de Heer
Goedgeefs te zijn. Wij geven zoals Jezus geeft: tijd, geld, vergeving, vertrouwen
Gerechtigheid en vrede na te streven, plaatselijk en wereldwijd. Uit bewogenheid gaan we in op menselijke behoeften door liefdevolle dienstbaarheid.
Toon buttons
Verberg buttons