Liturgie van de 3e adventsdienst op 16 december o.l.v. ds. Ies Maaswinkel

Liturgie van vandaag

Liturgie op 16 december 2018

Welkom
Stil gebed,
Votum en Groet
Lofprijzing en aanbidding
Enkele bijbelwoorden onder pianospel
Gez. 125: 1, 3 en 5 (LvK): “O kom, o kom, Immamuel”
Adventproject door Team Kindermoment
Adventlied: “Advent is kijken naar wat komt” o.l.v. Jeugd ZMT
Opw.:237: “Jezus, wij verhogen U”
Opw.502: “Jezus, ik wil heel dicht bij U komen”
Opw.364: “Prijs onze Heer”
Gebed 
Mededelingen
Collecte
Bijbellezing
Malleachi 3 en 4
Opw. 805: “Maak ons hart onrustig God”
Dankgebed
Slotlied:  Sela: “De dag van de Heer”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons