Liturgie voor de samenkomst op 19 augustus o.l.v. ds. Geert van Dijk

Liturgie van vandaag

Liturgie voor de samenkomst op 19 augustus 2018

Welkom door o.v.d.
Stil gebed,
Votum en Groet
Lofprijzing
Opw. 612: “En ik kom tot U”
Opw. 609: “U bent heilig”
Opw. 705: “Toon mijn liefde”
Gebed
Leefregel
Kindermoment: door …..
Kinderlied: n.t.b.
Mededelingen en voorbede: door o.v.d.
Collecte
Opw. 488:”Heer ik kom tot U”
Bijbellezing:
1 Johannes 3: 18- 24
Verkondiging:
  Thema: “Vijf talen van de liefde”
Opw. 364: “Prijs onze Heer”
Dankgebed
Slotlied 
Opw. 798: “Hou vol”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons