Samenkomst op 23 juli 2017 o.l.v. Nelis en Bianca van den Berg

Liturgie van vandaag

Liturgie voor zondag 23 juli 2017

Welkom door o.v.d.
Votum en Groet
PvNu. 84: “Wat hou ik van Uw huis”
Opw. 488: “Heer ik kom tot U”
Opw. 717: “Stil, mijn ziel wees stil”
Gebed
Kindermoment: door Bianca
Kinderlied: Opw kids 150: “Vertrouw maar op God”
Mededelingen en voorbede door o.v.d.
Presentatie collectedoel door Bianca
Collecte
Ps. 32: 1 en 6 (OB): “Welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven”
Bijbellezing: Gen. 13: 2-18 en Gen 14: 14-24 (NBV)
Verkondiging Thema: “Loslaten en vasthouden”
Opw. 713: “Alles wat ik ben, behoort U toe”
Dankgebed
Opw. 618: “Jezus, hoop van de volken”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons