Samenkomst op zondag 18 februari 2018 o.l.v. ds. Ies Maaswinkel

Liturgie van vandaag

Liturgie van zondag 18 februari 2018

Welkom
Stil gebed
Votum en Groet
Opw: 364: “Prijs de Heer, Hij alleen is de machtige God”
Opw. 419: “U bent God en wij prijzen U”
Opw. 502: “Jezus, ik wil heel dicht bij U komen”
PvN. 16: “Mijn God, ik kom naar U dan ben ik veilig”
Gebed
Leefregel van God, schuldbelijdenis en genadeverkondiging 1 Petrus 1: 13-19
Ps 25. uit DNB: 2,3 en 4: “Heer, leer mij Uw waarheid kennen”
Kindermoment: door Annelize
Kinderlied: Opw Kids 276: Juich doe allemaal mee”
Mededelingen
Voorbede
Collecte
Opw. 803: “Ontzagwekkend is Uw heiligheid”
Bijbellezing
Verkondiging
Opw. 598: “Machtige Heer, grote Verlosser”
Dankgebed
Opw. 511 “Maak mijn hart vol van Uw heerlijkheid”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons