Liturgie voor de doopdienst op 24 juni o.l.v. ds. Ies Maaswinkel

Liturgie van vandaag

Liturgie voor de doopdienst op 24 juni 2018

Welkom
Stil gebed,
Votum en Groet
Opw. 661: “Maak groot onze God”
Opw. 671: “U schiep zon en maan en sterrenpracht”
Opw. 697: “Als wat ik ben, leg ik in Uw hand”
Gebed
Kindermoment: door Annelize
Opw. kids 170: “U bent groot, U bent machtig”
Mededelingen en Voorbede
Collecte
Sela: “Wonderlijk”
Bijbellezing: Efeze 1: 1 t/m 14 (NBV)
Verkondiging
Opw. 599: “Nog voor dat je bestond”
Doopbediening
Vragen aan ouders en gemeente
Geloofsbelijdenis
Sela: “Doop”
Praatje met de kinderen
Dopen van Ezra en Tess
Opw. 602: “Vrede van God”
Overhandigen van doopgeschenken
Dankgebed
Slotlied Opw. 505: “Vader van de schepping, volvoer Uw eeuwige plan”
Zegen

Toon buttons
Verberg buttons